terinf960x420

  • Home
  • Alkalmazások
  • FM:Systems

FMSystems

Az 1984-ben alapított FM:Systems (http://www.fmsystems.com/) a világszerte legelterjedtebb, számos referenciával rendelkező létesítménygazdálkodási rendszer, az FM:Interact fejlesztője. A cég alapítója és vezetője, Michael Schley, a létesítménygazdálkodás nemzetközileg is elismert egyik legnagyobb szaktekintélye, aki több, mint harminc éve tagja az IFMA-nak (International Facility Management Association). Mottója: „Be true to your vision and be true to your values”. Építészeti tervezőcégeknél eltöltött tervezői és vezetői évek után 1984-ben, amikor a számítógéppel segített tervezés (Computer Aided Design - CAD) még gyerekcipőben járt, és a számítógéppel segített létesítménygazdálkodás (Computer Aided Facility Management - CAFM) gondolata-koncepciója is még csak születőben volt, azzal a határozott szándékkal alapította meg cégét, hogy forradalmasítja a létesítmények, területek műszaki és pénzügyi menedzselését, stratégiai előretervezését CAD (Autodesk) alapokon, a meglévő grafikus adatok kinyerése, rendszerbeszervezése  által. Az idő őt igazolta, ma az FM:Interact megoldáscsomag a legnagyobb web alapú rendszerré nőtte ki magát a terület és létesítménygazdálkodás, a létesítményüzemeltetés, a bérlések és ingatlangazdálkodás és a létesítményekkel kapcsolatos projektek integrált számítógépes kezelése komplex területen. A cég önmagát nem alaptalanul a „legszélesebb felhasználói körben elterjedt és legtöbb felhasználó által használt, vezető IWMA including CAFM&CMMS szolgáltatója”-nak vallja (IWMA - Integrated Workplace Management Systems; CAFM – Computer Aided Facility Management; CMMS – Computer Maintenance Management System). Büszkék arra, hogy soha nem kellett elbocsátaniuk egyetlen munkatársukat sem; illetve arra, hogy mindvégig megőrizték alapkoncepciójukat, miszerint a központban mindig az ügyfelek és az ügyfelek sikeres projektjei állnak, és e koncepció határozta meg csapatuk építését, mely csapat termékeik folyamatos növekedéséért és hatékonyságáért felelős.

Terméküket folyamatosan fejlesztik, a legmagasabb minőségű technológiákat, illetve a felhasználói igényeket felhasználva-beépítve. Lényeges szempont, hogy hatalmas tudásbázisukat felhasználva egy lépéssel az igények előtt járjanak, és a rendszert ezekhez és a jövőbeni igényeknek megfelelően alakítsák. Tevékenységük nem csak a szoftverek eladásából áll, a használatbavétel után is szoros kapcsolatot kívánnak kialakítani felhasználóikkal, akár viszonteladóikon keresztül, így megvalósítva a terméktámogatást, a hatékony segítségnyújtást, a legfrissebb trendek felhasználókkal történő megismertetését; és természetes a számukra nagyon fontos felhasználói elégedettségi információk és keletkező igények megszerzését.

Az FM:Systems az IWMA kifejezésben a kulcsszónak az integrációt tartja. Egy létesítménygazdálkodási rendszer bevezetése nem szabad, hogy a teljes informatikai rendszer és a folyamatok újraépítését jelentse; az új rendszernek gyorsan és könnyen kell a meglévő folyamatokhoz, adatokhoz, akár fizikailag adatbázisokhoz igazodnia. A létesítménygazdálkodás elsősorban a rutinfeladatok automatizálását jelenti, ez által több időt hagyva a szakembereknek a stratégiai elemzésekhez, tervezéshez.

Az FM:Interact legfőbb jellemzői a rugalmasság, a széleskörű funkcionalitás, a felhasználóbarát kezelőfelület. Az FM:Interact megoldást nyújt a létesítmények, ingatlanok teljeskörű menedzseléséhez asztali és mobil eszközökön (iPad® és iPhone®) is, ezáltal növelve a termelékenységet és csökkentve a költségeket és a tevékenységekhez szükséges időt. A web alapú megoldás konfigurálható hozzáférést biztosít a felhasználó szervezet akár minden munkatársa számára a szervezet integrált adataihoz, és lehetővé teszi a széleskörű stratégiai létesítménygazdálkodást. Alapkoncepció a teljes konfigurálhatóság, hiszen minden szervezet egyedi módon kezeli vagyonát, ugyanakkor az alapfolyamatok, alapmodellek egyeznek. Így a kisebb, néhány felhasználós és néhány létesítményt kezelő rendszertől az óriási, akár világméretű, sokfelhasználós rendszerig az ingatlangazdálkodási feladatok teljes spektrumát lefedő megoldás jöhetett létre, mely készen áll más rendszerekkel történő együttműködésre; egyes konkrét, főleg pénzügyi rendszerekkel a kapcsolat az évek során be is épült a rendszerbe. Egy másik fő szempont a különböző feladat és jogosultsági körrel rendelkező felhasználók megkülönböztetése a felhasználói munkahelyek kialakítása által.

 FMSystems1

Az FM:Interact modularizált, egymással összhangban működő különböző modulokat kínál a létesítmények, területek és azok birtoklási viszonyainak kezelésére. Egy munkahely minimálisan a Space Management modult kell, hogy tartalmazza. Minden modulban elérhető a dokumentumcsatolás, keresés, lekérdezés, szűrés, riportolás lehetősége. Az elérhető modulok:

Space Management

A rendszer alapmodulja, tartalmazza a rendszeradminisztrációs és konfigurációs komponenseket, a helyszíni struktúra elemeit kezelő eszközöket és az eszközkezelő modult (Asset Management). A rendszeradminisztrációs és konfigurációs komponensek rendszerszinten az AutoCAD és Revit grafikus integrációt megvalósító; a munkaterületek, felhasználók, szerepkörök és jogosultságok kialakításához szükséges, az adatintegrációs, az értesítési és a kiterjeszthetőségi komponenseket. A modul teszi lehetővé az adatstruktúra kialakítását, az alapadatok és törzsadatok (helyszínek, épületek, szintek, helyiségek, zónák, munkatársak, munkaterületek, szervezeti egységek, helyiségtípusok, munkakörök,…) és azok kapcsolatainak megadását (vagy feltöltését) és kezelését; majd a meglévő struktúrák, grafikák és adatok alapján a grafikus és nem grafikus nézetek létrehozását, a szerepkör szerinti adatlapok és munkaterületek kialakítását.

Az alapmodul segítségével a felhasználók grafikus támogatással kezelhetik a különböző típusú területeket részletes műszaki, leltári, kihasználtsági, foglaltsági és egyéb tetszőleges csatolt adatok alapján. A grafikus megjelenítő eszköz látványos, áttekinthető, navigálható információt nyújt a helyszíni hierarchiáról, és a szervezeti egységek, bérelt területek, munkatársak, eszközök elhelyezkedéséről. A tematikus színezés módszerével az információk új dimenzióval gazdagodnak. A létesítmények fizikai információit közvetlenül az Autodesk® rajzokkal, projektekkel szinkronizálva real-time jeleníti meg. Használhatók a beépített riportok, melyek grafikus adatok alapján is működnek, illetve a riportgenerátor a modul adataira.

Asset Management

Az eszközök csoportokba szervezését, törzsadatainak és üzemeltetési adatainak, életútjának nyomonkövetését támogató modul. Különböző típusú eszközök kezelhetők a Space Management modullal integrálva, objektumaival összekapcsolva: épületgépészeti berendezések, szerelvények, gépek, berendezési tárgyak, bútorok, informatikai berendezések és eszközök, biztonsági és életmentő eszközök vagy akár műalkotások. Mint minden adatcsoport esetén, az eszközök is átvehetők más rendszerből, természetesen a más rendszerben nem létező adatkapcsolásokat a modul eszközeivel kell létrehozni. Az eszközök átvehetők, szinkronizálhatók a műszaki rajzokban található eszközszimbólumokkal is. Kezelhetők konkrét leltári tárgyak valamilyen egyedi azonosító, például leltári szám és/vagy vonalkód alapján, de eszközcsoportok is. Kezelhetők az egyes rendszerek, hálózatok elemei egyenként és rendszeren belül irányítottan (a forrás vagy fogyasztó felé eső irány megadásával) is. A modulhoz és így az adatbázishoz teljes vonalkódolvasó és vonalkódgenerátor rendszer kapcsolható.

Move Management

Költözések, átszervezések stratégiai lebonyolítását támogató modul. Csökkenti az idő és pénzügyi költségeket a folyamatok automatizálásával, az előretervezés és riportolás; valamint az ügyfelek és partnerek valós idejű adathozzáférési és kommunikációs lehetőségeivel. Nyomonkövethető és megszervezhető, kinek vagy minek (eszköznek) kell költöznie, mikor kell költöznie, honnan hová kell költöznie.

Real Estate Portfolio

Az ingatlanvagyon teljeskörű menedzselése magában foglalja a pénzügyi elemzéseket, bérlési szerződések kezelését; az ingatlanvagyon folyamatos monitorozását műszaki és pénzügyi szempontból. A rendszerben folyamatosan aktuálisan tartott adatok alapján a legkülönfélébb, akár bonyolult elemzések (például foglaltsági elemzés, KPI) végezhetők, riportok készíthetők; de az egyszerű szerződéskezelési feladatok is megvalósíthatók, mint például a határidő-figyelés, kritikus dátumok kezelése. Visszamenőleg analizálhatók a költségek, a bérleti díjak, a portfólióra vonatkozó trendek. Összesíthetők a költségek és bevételek helyszínenként, épületenként, vagy bármilyen szempont(ok)ból; részletes pénzügyi elemzések és előrejelzések készíthetők. A helyszíni és belső foglaltsági adatokkal integrálva részletesebb és többdimenziós kép kapható a területre, bérlőre; vagy szervezeti egységre, munkavállalóra vetített költségekről. Az ingatlanvagyont és a bérlési szerződéseket kezelő munkatársak átfogó, minden részletre kiterjedő képet kaphatnak a teljes portfólióról, ezáltal segítséget döntéselőkészítési munkájukhoz.

Ahogyan az alaprendszer, és minden modul esetében, az Ingatlanportfólió modul is rendelkezik előre létrehozott, bővíthető adat(bázis)szerkezettel és az alapmodul elemeivel felépített kapcsolatrendszerrel:

 FMSystems2

Project Management

A létesítményekkel, törzsvagyonnal kapcsolatos munkafolyamatok, projektek adminisztrációját a projektindítástól a befejezésig támogató modul, projektmenedzsereknek, költséghely-menedzsereknek, külső ügyfeleknek. Költségvetés kezelése, határidők figyelése, projekt fázisok ütemezése, jóváhagyási folyamatok kezelése, szerződés és számlakezelés, beszállítók kezelése. Standardizálható folyamatok testreszabható űrlapok, nézetek, értesítések segítségével a projektek és az üzleti folyamatok minél szorosabb összehangolása érdekében.

Sustainability

A fenntarthatóság az egyik legfontosabb témakör a létesítményekkel, ingatlanokkal foglalkozó szakemberek életében. A kapcsolódó feladatok nem oldhatók meg sosem egyetlen szoftver segítségével, több szervezeti egység, sok különböző területen dolgozó szakember együttes munkája jelent hatékony működést. A szoftver közreműködik a releváns adatok összegyűjtésében és elérhetőségében, segítve a fenntarthatósági döntések stratégiai előkészítését. Mérőberendezések adatai is a modul segítségével tölthetők be, és válhatnak az elemzések számára elérhetővé.

A modul egy keretrendszer létesítményüzemeltetők számára a fenntarthatósági folyamatok hatékony kezeléséhez. Központosított adatelérést, elemzéseket kínál a teljes szervezetet átfogó fenntarthatósági projektekhez. A létesítmények energetikai működésének optimálishoz közelítését segíti.

Strategic Planning

A létesítményekhez, ingatlanokhoz kapcsolódó üzleti folyamatok részletes elemzése helyfoglalás és tervezett jövőbeni helyfoglalás szempontjából. ’Mi lenne ha’ forgatókönyvek készíthetők a teljes portfólióra vonatkozó a minél hatékonyabb üzletmenet érdekében: a jövőbeli helyfoglalások becslése és a területek összerendelése; illetve az ingatlanok területeinek használata a jövőbeni területi igények kielégítésére (stacking).

Hoteling

A (munka)helyek foglalási stratégiáját optimalizáló modul, segítségével az alkalmazottak, szervezeti egységek és a fizikai terület hatékony összerendelése végezhető el a terület minél előnyösebb kihasználása érdekében, ugyanakkor szem előtt tartva, hogy minden alkalmazott megfelelő hellyel rendelkezzen és elérje a számára szükséges erőforrásokat.

Room Scheduling

Közös területek foglalását kezelő modul, főként a tárgyalótermek foglalásának kezelésére kialakítva. Integrálva a Microsoft® Exchange rendszerrel kétirányú kommunikáció valósítható meg.

Facility Maintenance

Munkalapok, munkamegrendelések, karbantartási tevékenységek támogatása belső és külső szakemberek és szállítók számára automatikus jelzésekkel, mobil eléréssel, részletes riport lehetőségekkel. Hatékonyabbá teszi a kommunikációt az ügyfelekkel, munkatársakkal a web alapú hibabejelentő-megrendelő és állapot-visszajelző felület segítségével.

FM:Mobile

Főként a Maintenance modullal együtt szokás használni, a rendszer egyes elemeinek mobil eszközökön történő használatát teszi lehetővé.

Workplace Survey Application

Helyszíni felmérő modul, a területkihasználástól az eszközök állapotáig felmérési projektek készíthetők, melyeket a felhasználók a helyszínen véglegesíthetnek tablet eszközön.

Az alaprendszer felhasználói felületét webböngészőn keresztül érik a felhasználók, részletesen konfigurálható jogosultsági és hozzáférési rendszeren keresztül. .NET4.5+ keretrendszer szükséges. A támogatott böngészők: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari; Windows, illetve utóbbi három esetben Mac alaprendszerrel is. Szerveroldalon Windows alapok és Microsoft IIS webszerver (7.5+) megléte szükséges, ajánlott dedikált szerveren a legfrissebb Windows Server (jelenleg 2012) operációs rendszer. Adatbázisként az SQL Server erősen ajánlott. Hardver és hálózati erőforrásigény a felhasználók és adatok mennyiségétől függ, becsléseink szerint a központi egység hardverigénye nem nagyobb a szerver operációs rendszer ajánlott követelményeinél (3.1 GHz (64-bit processor) or faster multi-core; 8GB RAM; 1TB HDD).

Az FM:Interact rendszerbe bármely objektumhoz feltölthetők vagy rendelhetők az állománystruktúrából dokumentumok. Rendszeradminisztrátori szinten szabályozható, hogy milyen típusú (kiterjesztésű) állományok tölthetők fel, például végrehajtható állományokat általában nem engedélyeznek csatolni.

A felhasználói felület lokalizálható, elérhető magyar és angol nyelven.

A kezdeti alfanumerikus adatfeltöltéshez és a későbbi szinkronizációhoz, adatátemeléshez beépített eszközök állnak rendelkezésre; ugyanígy a natív grafikus kapcsolat is folyamatos a grafikus tervezőrendszerekkel.

 

FMSystems ls   „Don’t just count every space. Instead, make every space count.”