terinf960x420

  • Home
  • Alkalmazások
  • HunCv

HunCv 4D 2021

Magyar Mérnöki Tervezés kulcseszközei

AutoCAD / AutoCAD Civil 3D szoftverkörnyezetre

Általános segédeszközök, előkészítő és mérnöki műveletek

 

HcTools (vagy hEszköz) a HunCv 4D általános és mérnöki célú hatékonyság-növelő eljárásainak gyűjteménye, az AutoCAD alapú tervrajzok készítése során felmerült felhasználói javallatok igényes megvalósításai. Nem függnek az Autodesk Civil 3D, vagy más Autodesk-bővítmény szakirányú objektumaitól.

Örömet nyújtó, kedvelt segédeszköz-készlet, minden AutoCAD környezetre!

Pont- és elemfogó csapdák

Gazdag tárgyraszter-kiegészítő eljáráskészlet, különösen településtervek, közmű- és kábelfektetések egyszerű és összetett pontszerkesztéseihez...

Lekérdezések, feliratok és listázások

Rajzelemeken elvégezhető lekérdező vizsgálatok, feliratozások és táblázat-kiírások; vonalkeresztezések, ívjellemzők, szövegtartalmak, irányok...

Fólia- és tárgykezelés, nyilvántartás és kikeresés, konverzió

Tárgyfólia-kezelés (tulajdonságok, kapcsolók, sorrend, törlés, átnevezés, szótár...). Tárgyak elnevezése és kikeresése saját egyedi név, kulcs alapján.

Nézet- és papírtér kezelés

Modelltér-nézetek elforgatása; papírtér-elrendezések automatikus készítése.

Vonalrajzoló eszközök

Dinamikus szerkesztő eljárások! Közelítő egyenesek és ívek, ortogonális kitűzések, illeszkedő és közelítő (B-spline) 2D/3D vonallánc-görbék, elhúzás-görbe szerkesztések, pontatlan vonalcsatlakozások összehúzása és láncolása, körvonal-keresés, dinamikus ívalkotók, vonallánc-metszetek és úniók...

Feliratok készítése és szerkesztése

Különféle automatikus vonalfeliratok készítése, rajzelem-címkézés és címke-átszámozás. Régi feliratok konverziója, szövegfordító eljárások...

Tárgymozgatás és alakítás, blokk-készletek kezelése

Összetett tárgymozgató és alakító eljárás, teljes készletre is. Feliratok és attribútumos blokkok értékmagasságra emelése (terepmodell-előkészítés). Blokk-könyvtárak felújítása, fordítása, táblázatos berajzolása...

Mérnöki segédeszközök

Mérnöki jellegű szerkesztések. Elhúzások, buszöböl-szerkesztés, átmeneti (pl. koszinusz) ívek. Kereszteződés-vizsgálatok. Kritikus közelségű objektumok kigyűjtése, kótázása. Vonal-alakzat kitűzések. Vonallánc-mezők főirányai, első- és másodrendű nyomatékai. Őrkereszt-háló. Vonalláncok közötti bevágás- és töltéstérfogatok; felirat, lábléc. Kígyó- és spirál-alakú csőfektetési tervek...

Településtérképek topológiai feldolgozása - HcTopo

A HcTopo (vagy hTopo) topológiai-topográfiai feldolgozó program szintén csak AutoCAD környezetet igényel. Település-térképek összefűzése, tisztítása, topológiai feldolgozása. Különféle földrészletek, épületek feldolgozása, telektömbök és telekfrontok kigyűjtése a teljes településen vagy kijelölt régióban. Részletes rajz és dokumentáció. Közműtípus-adattár kialakítása és alkalmazása. Beépített, megművelési, burkolt/fedett területek; közművek feldolgozása, keresztezés-vizsgálatok, metszetrajzok. Automatizált mérnöki tervezések során (közutak, csatorna/közmű házi-bekötések) kulcsszerepben!

Jelkészletek

Gazdag szabványos jelkészlet-állomány, tervezőtárba illesztés és kezelő eszközök. Régi jelkészletek felfrissíthetők, és táblázatosan is berajzoltathatók.

Út/vasút-, közmű- és csatornatervezés magyar mérnököknek! ̇

HcCivil (vagy hCivil) név alatt azon HunCv 4D programok szerepelnek, melyek az Autodesk Civil 3D mérnöki objektumainak tervezését teszik hatékonyabbá a honi/európai tervezési és kivitelezési igének és szabványok ismeretében. A HcTools és HcTopo programjaira épülve pl. alkalmas programokat biztosít csatornahálózatok és -házibekötések, vagy útfelújítások tervezéséhez.

Burkolt felületmezők, közművek, épület- vagy joghatárvonalak, terepalakzatok, stb... keresztezései megjeleníthetők a hossz- és keresztszelvényeken, szövegkivonatokban. Számos eljárás segíti a hatékony út-, vasút- és csatornatervezést és -kivitelezést (pl. vonal-alakzatok kitűzése).

Felületi 3D szerkesztések

Rajzelemek emelése, vonalláncok fektetése a felület relatív magasságába. 3D vonal-szerkesztések felületen, rézsűátmenettel, vápa/gerinc-szerkesztéssel.

Törtvonalú, gyors keresztszelvény-sorozat, lábléccel. Felület résztartományokról térfogat-kimutatás kérhető, meghatározott felületrétegek színezése átmenthető.

Nyomvonal-szerkesztések az út- és vasúttervezés számára

Párhuzamos és szabályos elhúzású sávnyomvonalak szerkesztése, pont- és vonalszerkesztések a nyomvonal mentén. Speciális nyomvonal elhúzások, ortogonális (és sugaras) kitűzések, vasúti (cosinus) átmeneti ívek, buszmegálló-öblök szerkesztése, dokumentációk készítése. Túlemelés-tervi kiegészítések.

Kereszteződési helyek, közművek és fedettségek feldolgozása

Közművek, burkolatszélek, épületek, földrészlet-határok, terepalakzatok, stb... helye, szabványos mélységű keresztezési vagy közeli pontjainak dokumentálása és rajza helyszínrajzon, hossz- és keresztszelvényeken, bekötési terveken.

Út/vasút/csatornatervezési hossz- és keresztszelvény tervek

Speciális hossz-szelvény kiegészítések, vasúttervezési ívviszony-láblécek, fúrásminta-vételi helyek; csatornatervezési eséstervek, műtárgy-rajzolatok, láblécek. Keresztszelvény-felületek láblécezése, térfogatok feliratozása, kivonatok. Felületábrák kiosztása és elhúzása a keresztszelvény-sorozaton.

Szelvényrajz kiosztás papírtérben. MX-kapcsolati eljárások. Külön ÚtVasút és Csatorna tervezési menü egészíti az általános kultúrmérnöki program-menüket.

Útburkolat-felújítások tervezése

Pontfelmérések feldolgozása, útvonal-keresés és ívelemzés. Burkolat-felújítások egyidejű tervezése nyomvonalon, hossz- és keresztszelvényen: Optimális esésű burkolatterv, visszabontás és szélesítés, marás és kiegyenlítés, földmunkák, hosszirányú esésfigyelés, hullámoztatás, túlemelés-vizsgálat. Részletes eredmény- és térfogat-kimutatás, nyomvonal- és túlemelés-terv, hossz- és keresztszelvények. Saját minta-keresztszelvények a nyomterv elkészítéséhez!

Településtérképek topológiai feldolgozása mérnöki tervezéshez

Település-térképek összehangolása, tisztítása és feldolgozása HcTopo eszközökkel. Földrészlet-határvonalak, telekfrontok kigyűjtése, hrsz- és épület-hozzárendelés, teljes településen vagy régiókban. Kritikus telkek kigyűjtése, csatorna és közmű házi bekötések tervezéséhez kulcskörnyezetet biztosít.

Csatornahálózatok és házi bekötések tervezése

Szabványos, hazai elvárásokat kielégítő csatornatervek kialakítása. Eséstervezés, keresztezés-vizsgálat, utcanév hossz-szelvény fejléc. Csatorna házi bekötések automatizált tervezése a telekfrontok mentén. Keresztezett burkolatok, tetőfelszínek, épületek, telkek, közművek feldolgozása.